Håndværkerfradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Den nye finanslov gør det nu muligt at få håndværkerfradrag permanent med virkning fra 1. januar 2018. Hvilket betyder at du som privatperson kan få et fradrag, når du benytter en håndværker til at forbedre din bolig. Det gælder altså ikke nybyggeri. Det er kun selve ydelsen (det udførte arbejde), man får fradrag for og ikke for materialerne.

Der er sat et loft på 12.000 kr. for håndværksydelser pr. person over 18 år i husstanden pr. år (2018-niveau).

Fradraget er afhængig af din kommunes skatteprocent og kirkeskat (jo højere skat jo mere sparer du). Fradraget ligger mellem 25,5-32%, og med et gennemsnit på ca. 28,6%. Så hvis du indberetter et beløb på 3.000 kr. for en håndværkerydelse, sparer du ca. 858 kr. i skat.  

 

Eksempel (tal fra 2018):

Gennemsnit kommuneskat: 24,9%

Sundhedsbidrag: 3%

Gennemsnitlig kirkeskat: 0,7%

Gennemsnitligt fradrag: 28,6%

 

Hvem kan få håndværkerfradrag?

Alle skattepligtige personer der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, som ejer og har fast bopæl i en helårsbolig på tidspunktet for arbejdets udførelse, samt ejerens ægtefælle, såfremt ægtefællerne var gift og samlevende på tidspunktet for arbejdets udførelse.

Fradraget kan kun trækkes hvis den skattepligtige har en skriftlig eller elektronisk dokumentation (fx faktura) for det udførte arbejde samt for elektronisk betaling. Betalingen skal foregå via:

 • Betalingskort via kortterminal eller online betaling via håndværkerens hjemmeside
 • Indbetalingskort (girokort)
 • Bankoverførsel
 • MobilePay

Til orientering giver kontant afregning eller betaling med check ikke fradrag. Husk at gemme kvittering og faktura i minimum 3 år.

Forudsætningen for håndværkerfradraget er at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, altså har et CVR-nummer og kan udstede en faktura, hvorpå arbejdstiden er specificeret.

Fradraget kan trækkes i det indkomstår, hvor arbejdet og betalingen for arbejdet er sket.

 

Hvad kan man få håndværkerfradrag for?

Grøn istandsættelse, som er energibesparende foranstaltninger i form af:

 

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

 

Isolering af tag

 

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

 

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer

 

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.

 • Nye døre

 

Isolering af ydervægge, f.eks.

 • Isolering
 • Hulmursisolering

 

Isolering af gulv, f.eks.

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

 

Afmontering af brændeovne

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

 

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer

 

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

 

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.
 • Etablering af stikledning

 

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

 

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

 • Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

 

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

 

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

 

Radonsikring, f.eks.

 • Radonudsugning

 

Tilslutning til bredbånd:

 • Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer).

 

Installation af tyverialarm

Se hele listen her.

 

Hvad kan man bl.a. IKKE få håndværkerfradrag for?

Der er en række ydelser, som er udgået af ordningen:  

 • installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring,
 • solafskærmning af vinduer og glasdøre,
 • energirådgivning,
 • udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger,
 • sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse,
 • installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly

 

Hvordan får man håndværkerfradrag?

Man skal indberette fradraget via test selv service på SKATs hjemmeside:

 1. Gå til www.skat.dk/tastselv
 2. Log ind med din foretrukne loginmetode.
 3. Gå til Fradrag > Håndværkerfradrag > Håndværkerfradrag 2018 (det er også muligt at vælge 2016-2017).
 4. Vælg din boligtype (helårsbolig, fritidsbolig i Danmark, fritidsbolig i udlandet).
 5. Vælg hvilken håndværkerydelse du har modtaget (energibesparelser, tilslutning af bredbånd, andre grønne håndværksydelser).
 6. Indtast CVR-nummer på håndværkeren (se evt. fakturaen) eller evt. CPR, hvis personen ikke har et firma.
 7. Indtast dato for betaling af ydelsen, samt beløb uden moms.
 8. Din indberetning er nu registreret. 

 

Læs mere eller få yderligere hjælp

Se den juridiske vejledning om håndværkerfradrag (”C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag”) her  https://skat.dk/skat.aspx?oId=2061725

SKATs generelle betingelser:

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

Kontakt SKAT

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte SKAT på tlf. 7222 2828 eller via www.skat.dk (https://skat.dk/skat.aspx?oid=967&ik_navn=footer).

Telefontider
Mandag kl. 9-17
Tirsdag – torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Velfungerende online modul

Bookede online i forbindelse med renovering af vores badeværelse. Yderst professionelt og alle aftaler blev overholdt. Nemt at kommunikere om opgaven og svartiden var kort. Arbejdet blev udført helt perfekt.

- Kim Ladefoged