El- & vvs-tjek i andelsboliger

VVSplus er klar til at hjælpe dig med, at udføre et el- & vvs-tjek når du skal sælge din andelsbolig. Når vi laver el- & vvs-tjekket gennemgås de tekniske installationer. Et el- & vvs-tjek er en visuel undersøgelse af lejlighedens el- & vvs-installationer. Vi gennemgår systematisk boligen for fejl og eventuelle ulovligheder på synlige el- & vvs-installationer gennem stikprøver og der vil typisk tages 5-6 stikprøver i lejligheden.
 
På baggrund af gennemgangen i din lejlighed, laver vi en el- & vvs-rapport (Tilstandsrapport), som du efterfølgende vil modtage på mail, typisk inden for 2-3 hverdage. Den færdige rapport indeholder resultater for installationernes funktionsdygtighed, samt en vurdering af hvorvidt de opfylder de lovmæssige krav, som var gældende, da installationer blev udført eller ændret. 
 

PRIS INKLUSIV RAPPORT: 2.750,-

 
Bestil et VVS-tjek af andelsbolig ved at udfylde formularen her under:
 
 

 

Hvad indebærer el-rapporten

Et eftersyn indebærer kun stikprøver på de synlige el-installationer og –dele og ikke på skjulte forhold som sænkede lofter eller installationer der er skjult af møbler. Derfor vil skjulte funktionsfejl eller ulovlige forhold heraf ikke fremgå af el-installationsrapporten. 

Ved et el-eftersyn kontrolleres følgende:

 • El-tavler
 • Måling af fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Lavvolts-installationer
 • El-installationer
 • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele
 • Vurdering af risikoen for elektriske stød.

Hvad indebærer rapporten ikke:

 • Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationens funktionsdygtighed nævneværdigt
 • Dele af el-installationen, der er utilgængelige
 • El-installationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • Hårde hvidevarer
 • Andre brugsgenstande
 • Om el-installationen er tidssvarende.
 

Hvad indebærer vvs-rapporten

Et eftersyn indebærer kun stikprøver på de synlige VVS-installationer og ikke på skjulte forhold som lukkede kasser, installationer i lofter, samt installationsvæge. Derfor vil skjulte funktionsfejl eller ulovlige forhold heraf ikke fremgå af den endelige VVS-rapport. 

Ved et VVS-eftersyn kontrolleres følgende:

 • Ulovlige VVS-installationer, vaskemaskine, opvaskemaskine, brusekabine, gasinstallationer
 • Vi tjekker køkkenvask, WC, håndvask, badekar, og funktionsafprøver armaturer, bruser, afløb mv.
 • Vi efterser radiatorer og funktionsprøver radiatorventiler og termostater. 

Hvad indebærer rapporten ikke:

 • Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en VVS-installation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationens funktionsdygtighed nævneværdigt
 • Dele af VVS-installationer, der er utilgængelige
 • VVS- Installationer uden for selve bygningen (fx kloak)
 • Hårde hvidevarer
 • Andre brugsgenstande
 • Om VVS-installationen er tidssvarende.
 

 Klausul

Denne rapport må ikke uden skriftlig tilladelse fra VVSPlus/FLD  benyttes af andre rekvirenter med det formål at  afhænde den besigtigede lejlighed. Rapporten er gældende i 12 måneder fra dato. Ved ejerskifte af ejendommen samt alle typer ændringer i installationer, bortfalder gyldigheden og nyt installationseftersyn er påkrævet. 

Forbehold

 1. Vi laver kun rapporter på andelslejligheder
 2. Rapporten gælder kun til den person der bestiller den, skifter andelsboligen ejer bortfalder gyldigheden
 3. Ved alle typer ændringer i installationerne bortfalder gyldigheden
 4. Rapporten gælder i 12 mdr. medmindre ovenstående gør at rapportens gyldighed bortfalder
Prisen for rapporten er kun gældende for lejligheder i andelsforeninger.  Falder din ejendom uden for denne kategori, kan du kontakte os på 70122021
SHOP VARER INKL. MONTERING